JESTEŚMY PRZEDSTAWICIELEM FIRMY

Firma Kopar jest doświadczonym producentem i dostawcą sprzętu przeznaczonego dla różnych gałęzi przemysł chemicznego. Specjalistyczna branżowa wiedza firmy Kopar ogólnie obejmuje rozwiązania w zakresie przeładunku materiałów, a szczególnie dotyczy ich transportu, dozowania i magazynowania. Najmocniejszą zaletą firmy Kopar jest jej zdolność dostarczania kompleksowych rozwiązań.

W ostatnim czasie gama produktów firmy Kopar została znacznie rozszerzona dzięki zakupowi firm Site Teollisuus i Elmomet, dwóch fińskich zakładów posiadających długą tradycję i wiedzę specjalistyczną w dziedzinie urządzeń do transportu materiałów.

Wachlarz produktów firmy Kopar obejmuje systemy przenośników pneumatycznych i mechanicznych, systemy magazynowania i dozowania, urządzenia do filtracji i usuwania pyłu oraz systemy przesiewania. Ponadto firma Kopar dostarcza również silosy oraz zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe. Firma Kopar oferuje klientom kompletne rozwiązania, począwszy projektowania po szkolenia użytkowników końcowych

 

OBSŁUGIWANE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU

Istnieje wiele różnych gałęzi przemysłu chemicznego, a każda z inną technologią. Firma Kopar dostarcza indywidualne rozwiązania technologiczne od dziesięcioleci i zawsze proponowała i dostarczała nieskomplikowane, łatwe w zastosowaniu i spełniające oczekiwania klienta rozwiązania. Przykładami mogą być sprzedane rozwiązania firmy Kopar dla technologii służących wytwarzaniu produktów od klejów po pigmenty do farb.

Liczba różnorakich substancji chemicznych, do wytwarzania których Firma Kopar dostarczyła sprzęt, wiedzę know-how i wsparcie eksperckie, jest ogromna. Skrobia, granulaty polimerowe, melasa, pigmenty oparte na tlenku tytanu, enzymy, substancje chemiczne do pasty do zębów i worków plastikowych, związki metaloorganiczne, kompozyty z włókien szklanych, pigmenty do farb i kleje – to tylko niektóre z nich.

 

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PRZEŁADUNKU I MAGAZYNOWANIA

Firma Kopar posiada długą tradycję i doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań w zakresie przeładunku zarówno pneumatycznego, jak i mechanicznego. Istnieje kilkaset tego rodzaju instalacji na całym świecie. Poza branżą chemiczną rozwiązania przeładunkowe firmy Kopar dostarczane są do cementowni, przedsięwzięć górniczych i hutniczych, przemysłu celulozowo- papierniczego oraz elektrowni i elektrociepłowni.

Pneumatyczne systemy przeładunkowe firmy Kopar obejmują szereg różnych metod, które są dobierane stosownie do wymagań i specyfikacji klienta. System przeładunkowy często rozpoczyna się od procesu rozładunku surowca, przy którym firma Kopar jest zaangażowana do dostarczenia niezbędnych przenośników ślimakowych i pneumatycznych, rur i silosów magazynowych wspomaganych przez zbiorniki dozujące i system automatyki obsługujący procedurę ważenia i późniejszy transfer surowców i składników.

Pneumatyczne systemy przeładunkowe są w stanie przenieść praktycznie każdą objętość materiałów na dowolną odległość. Pneumatyczne systemy przeładunkowe są czyste i niepylące. Systemy te są suche i dzięki temu nie występuje problem ścieków.
Przenośniki mechaniczne obejmują przenośniki ślimakowe i przeznaczone do dużych obciążeń łańcuchowe przenośniki zgarniakowe. Są one używane do przenoszenia materiałów proszkowych i pylących.

Przenośniki firmy Kopar są oparte na latach doświadczenia połączonego z szeroko zakrojonym rozwojem i badaniami. Zapewniają one niezawodne i bezproblemowe działanie przy równym i ciągłym przepływie materiału. Zastosowanie niskiej prędkości i materiałów odpornych na zużycie czyni z przenośników długotrwałą i opłacalną inwestycję.

Ważnym czynnikiem jest fakt, że systemy firmy Kopar są w pełni zautomatyzowane i łatwe do podłączenia do zakładowego systemu DCS (Rozproszony System Sterowania).

Jedną z mocnych stron firmy Kopar jest możliwość obsługi silosów i zbiorników, która są niezbędne przy przechowywaniu surowców i składników wykorzystywanych w operacjach w przemyśle przetwórczym. Zarówno ciśnieniowe, jak i bezciśnieniowe silosy i zbiorniki często posiadają różne rozmiary: od małych zbiorników dozujących aż po silosy o objętości wieluset metrów sześciennych.

Gama oferowanego przez firmę Kopar oprzyrządowania i komponentów obejmuje:

• Przenośniki pneumatyczne
• Przenośniki mechaniczne
• Przenośniki ślimakowe
• Przenośniki podciśnieniowe
• Silosy
• Silosy magazynowe
• Zbiorniki ciśnieniowe
• Zbiorniki bezciśnieniowe
• Rury
• Systemy dozujące
• Filtry
• Sita
• Sprzęt do rozładunku
• Zsypy wspomagane sprężonym powietrzem

 

KOMPLETNE ROZWIĄZANIA

W procesie chemicznym występują liczne krytyczne punkty. Proces chemiczny jest z reguły bardzo skomplikowany i może wymagać różnorodnych systemów przenoszenia, wielu rur, systemów dozowania i ważenia, zakresów, systemów pakowania, sensorów, rur z podciśnieniem i automatyki. Wszystkie elementy muszą działać niezawodnie przez cały czas i dlatego etap projektowania jest niezwykle ważny.

Firma Kopar jest doświadczonym dostawcą kompletnych systemów i rozwiązań, które mogą być projektowane i wyspecyfikowane w ścisłej współpracy pomiędzy klientem a ekspertami firmy Kopar.

Pomyślne wdrożenie projektu wymaga zaawansowanego planowania technologicznego. W czasie dostawy, montażu i uruchomienia kierownik projektu z firmy Kopar przekształca planowanie w rozwiązania i wyniki, zważając szczególnie, by ustalone cele zostały osiągnięte w ramach budżetu przewidzianego na realizację projektu oraz zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia.
Usługi zarządzanie projektem przez firmę Kopar można rozszerzyć o następujące działania:

• Optymalizacja sekwencji procesu
• Projekt graficzny
• Wytworzenie i dostawa
• Zaopatrzenie w energię elektryczną
• Systemy sterowania
• Budowa
• Testowanie i próby
• Uruchomienie
• Serwisowanie
• Dokumentacja
• Szkolenie

Głównym celem firmy Kopar jest satysfakcja klienta przed, w czasie oraz po realizacji projektu. Ogólne wsparcie i serwis zapewniony przez firmę Kopar i jej wielu ekspertów zaskutkują kompletnymi i oszczędnymi systemami, które będą służyć przez nadchodzące lata i dekady.

© ADK system