JESTEŚMY PRZEDSTAWICIELEM FIRMY

DOŚWIADCZENIE KOPAR W ZAKRESIE URZĄDZEŃ DLA HUTNICTWA

Zadowoleni klienci na całym świecie potwierdzają, że urządzenia firmy Kopar można najlepsze, gdy pracują w trudnych i wymagających warunkach.

Ciągłość pracy zakładu jest zapewniana przez zastosowanie niezawodnych urządzeń takich jak suszarki obrotowe, piece anodowe i urządzenia do granulacji, zaprojektowane i wyprodukowane przez Kopar. Przenośniki zgrzebłowe i pneumatyczne, stosowane do transportu materiałów masowych, eliminują niepotrzebne zakłócenia związane z przepływem materiału.URZĄDZENIA FIRMY KOPAR DO PROCESÓW HUTNICZYCH

Kopar jest firmą projektową i produkcyjną posiadającą wieloletnie tradycje w zakresie procesów hutnictwa metali nieżelaznych. Posiadając dziesiątki lat doświadczeń w zakresie rozwiązań metalurgicznych, świadczonych dla klientów z przemysłu górniczego na całym świecie, Kopar jest rzetelnym partnerem w wytwarzaniu i dostawach wysokiej jakości rozwiązań procesowych.


Technologia hutnicza związana z produktami i urządzeniami firmy Kopar obejmuje na przykład suszarki, piece, urządzenia do granulacji, przenośniki pneumatyczne i mechaniczne oraz kruszarki. Ponadto, zarządzanie projektami realizowane przez Kopar zapewnia wsparcie klientom w takich obszarach, jak przekazanie do eksploatacji oraz szkolenia. Kopar jest dostawcą kompletnych rozwiązań.SUSZARKI OBROTOWE I PAROWE


Dla pierwszej fazy procesu wytopu, firma Kopar oferuje dwa rodzaje suszarek - suszarkę obrotowa i parową. Obydwa rodzaje nadają się do ciągłego suszenia rozdrobnionych minerałów w procesach górniczych, przygotowania koncentratu i szybkiego topienia. Każdy zastosowanie suszenia jest inne i w związku z tym należy odpowiednio dobrać wielkość i rodzaj suszarki. Wyboru dokonuje się na podstawie wieloletniego doświadczenia w pracach o podobnym charakterze oraz w oparciu o testy laboratoryjne związane z suszeniem.


Istnieją dwa rodzaje suszarek obrotowych, w których bębny mogą być współ- lub przeciwbieżne. Wybór zależy od właściwości materiału. W suszarkach obrotowych wykorzystywana jest zasada suszenia bezpośredniego, zgodnie z którą ciepło przenoszone jest do materiału głównie w drodze konwekcji.


Suszarki parowe firmy Kopar stanowią alternatywę dla suszarek obrotowych. Wybór zależy od parametrów huty, która może wykorzystywać parę wytworzoną w procesie wytopu. Suszarki parowe firmy Kopar są opatentowane. Nowa konstrukcja zmniejsza zużycie mechaniczne przewodów rurowych dzięki temu, że prędkość obrotu materiału i rur jest taka sama.


Dokonując wybory rodzaju i wielkości suszarki należy przeanalizować kilka czynników. Obejmują one:

• Stopień suszenia
• Ciepło właściwe
• Wydajność odparowania wilgoci
• Łatwopalność
• Podatność na spiekanie

Suszarki firmy Kopar dostępne są w kilku wielkościach, o wydajności sięgającej 250 t/h.KONWERTORY


Po tym, jak osuszony koncentrat miedzi przejdzie proces prażenia i wytapiania, dostaje się do konwertora, gdzie „kamień” przetwarzany jest w miedź metaliczną. Ten okresowy proces przeprowadzany jest w wyłożonym cegłami poziomym reaktorze cylindrycznym, zwanym konwertorem typu Peirce-Smith.


Proces konwertorowy składa się z czterech głównych etapów, po zakończeniu których materiał przechodzi w miedź konwertorową o czystości około 98,5%.


Eksperci z firmy Kopar zrealizowali dziesiątki dostaw konwertorów na całym świecie. Ostatnia dostawa dotyczyła konwertora Pierce-Smith o wymiarach 13” x 34”, dostarczonego do huty Boliden znajdującego się w Harjavalta w Finlandii.PIECE ANODOWE


Pracownicy firmy Kopar zrealizowali również wiele dostaw pieców anodowych, w większości do hut miedzi. W piecach anodowych miedź konwertorowa poddawana jest dalszemu oczyszczeniu przed odlaniem w anody, wykorzystywane do dalszego oczyszczania w procesie elektrolizy miedziowej.


Piec anodowy to poziomy stalowy cylinder, wyłożony cegłami i wsparty na wałkach. Podczas produkcji pieców anodowych, firma Kopar współpracuje z czołowymi dostawcami.


Przeciętne wielkości wsadów pieców anodowych wahają się od 300 do 450 ton.INSTALACJE DO GRANULACJI


W przemyśle hutniczym, gorący kamień i żużel można poddać procesowi granulacji, w trakcie którego stopiony materiał zraszany jest wodą, która powoduje jego rozdrobnienie. Powstałe w ten sposób granulki spadają do wypełnionego wodą zbiornika.


Przed przystąpieniem do kolejnej fazy procesu, granulki należy odwodnić. Przenośnik kubełkowy, to kolejne urządzenie wyprodukowane przez firmę Kopar, które podnosi granulki z pojemnika i w trakcie podnoszenia następuje ich odwodnienie. Z przenośnika granulki podawane są na sito odwadniające, które zmniejsza ilość wody zawartej w granulkach, zanim te przy pomocy przenośnika taśmowego typu skrzynkowego, przetransportowane zostaną do silosu.ŁAŃCUCHOWE PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE

Łańcuchowe przenośniki zgarniakowe doskonale nadają się do przenoszenia sypkich i pylistych materiałów. Materiały takie są np. bardzo powszechne w hutach miedzi i niklu. Łańcuchowe przenośniki zgrzebłowe ułatwiają transport koncentratów i gorących pyłów z kotłów ciepłowni lub elektrofiltrów.

Wybierając odpowiedni materiał ogniwa i sworznia, w sposób bezpieczny i wydajny, transportować można nawet najbardziej ścierne i bardzo gorące materiały (do 600°C; 1112°F). Łańcuchy firmy Kopar wykonane są zazwyczaj z stali utwardzonej lub odpuszczonej.

Istnieją trzy różne rodzaje zgrzebeł łańcuchów zgrzebłowych. Wyboru dokonuje się w zależności od szerokości przenośnika i kąta nachylenia.KRUSZARKI

Kopar oferuje dwa rodzaje kruszarek. Kruszarka wirnikowa wykorzystywana na wstępnym etapie kruszenia, natomiast kruszarka walcowa jako druga faza procesu. Kruszarki te wykorzystuje się do kruszenia materiałów zbrylonych, które jednak da się rozdrobnić, aby ułatwić ich transport.

Typowymi materiałami kruszonymi przez kruszarki są żużel kotłów grzewczych, grudy pyłu lub inne materiały zbrylone podczas procesu.

Maksymalna wydajność może sięgać 30 t/h, a po ustawieniu urządzeń w szeregu, są one w stanie zredukować materiał od wielkości ziaren 300 mm (1’) do wielkości 5 x 5 mm (0.20” x 0.20”).TRANSPORT PNEUMATYCZNY

Transport pneumatyczny jest jednym z najbardziej efektywnych i ekonomicznych sposobów transportu materiałów powstałych w procesie przemysłowym. Istnieje kilka metod transportu pneumatycznego, które dobiera się w zależności od materiału, odległości transportowania, transportowanej ilości oraz procesu. Podczas procesu wytapiania, najczęściej stosowaną metodą jest metoda impulsowa.

Na całym świecie, systemy pneumatycznego transportu firmy Kopar pracują w setkach zakładów przetwórczych. Zaspokajają potrzeby procesowe związane z transportem materiałów na odległość sięgającą 1 000 m (3 350 stóp).

System przenoszenia impulsowego działa w trybie wsadowym. Wsad przenoszony jest w postaci korka o dużej gęstości poprzez rurociąg do silosa odbierającego. System jest łatwy w obsłudze dzięki całkowitej automatyzacji i integracji z zakładowym systemem sterowania (DCS). Oferuje takie korzyści jak niskie zużycie energii oraz niewielki stopień zużycia komponentów.USŁUGI KOPAR DLA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO

Klientom z branży metalurgicznej Kopar może zaoferować wiele usług. Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność hut, usługi oferowane przez Kopar obejmują:

Badania i testy wstępne
Projektowanie
Zarządzanie projektem
Montaż
Uruchomienie
Szkolenie
Coroczne przeglądy serwisowe
Modernizacje
Części zapasowe i szybkozużywające się

© ADK system