JESTEŚMY PRZEDSTAWICIELEM FIRMY

WIEDZA KOPAR W DZIEDZINIE PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO

Firma Kopar jest czołowym producentem urządzeń do transportu materiałów masowych i stałych dla przemysłu cementowego oraz innych producentów materiałów budowlanych. Firma posiada wieloletnie doświadczenie oraz referencje wielu cementowni. W ostatnim czasie, specjalistyczna wiedza Kopar została umocniona przez zakup dwóch fińskich zakładów Site Teollisuus i Elmomet. Obydwie firmy mogą poszczycić się długimi tradycjami w zakresie projektowania i dostawy sprzętu do transportu materiałów masowych i stałych.


Gama produktów firmy Kopar, służących do transportu materiałów obejmuje systemy przenośników pneumatycznych i mechanicznych, systemy magazynowania i dozowania, urządzenia filtracyjne i usuwające pył oraz systemy przesiewania. Ponadto, firma produkuje również silosy i zbiorniki. Kopar oferuje klientom szeroki zakres usług, od projektowania do szkolenia użytkowników końcowych.

 

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE

Jednym z głównych obszarów, w których specjalizuje się Kopar jest projektowanie i realizacja dostaw przenośników pneumatycznych, a w szczególności, kompletnych systemów transportowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Istnieje kilka systemów pneumatycznego transportu materiałów, a Kopar bazując specyfikacji cementowni jest w stanie zaprojektować ten właściwy. Celem zawsze jest zaprojektowanie najbardziej wydajnego, konkurencyjnego i niezawodnego rozwiązania.

Poza samymi przenośnikami, firma Kopar dostarcza również inne urządzenia, które są niezbędne, aby system transportowy był całkowitym rozwiązaniem ogólnego procesu, obejmującym wszystkie potrzeby występujące w cementowniach. Zazwyczaj są to podajniki, rynny aeracyjne, sprężarki, suszarki, itp. Ponieważ w większości przypadków firma Kopar jest odpowiedzialna za projekt całego procesu, to w jej zakresie obowiązków leży także dobór i zakupienie urządzeń i komponentów od poddostawców, w przypadku, gdy nie są one produkowane przez Kopar.


Kopar to również doświadczona firma projektowa, producent i dostawca mechanicznych systemów przenoszenia. Systemy mechaniczne składać się mogą między innymi z przenośników ślimakowych, przenośników kubełkowych, rynien aeracyjnych i przenośników taśmowych. Kopar produkuje również łańcuchowe przenośniki zgrzebłowe do pracy w ciężkich warunkach.


W większości cementowni, ilość transportowanego materiału waha się od 100 do 150 t/h. W razie potrzeby, firma Kopar jest w stanie zaprojektować system transportujący materiał o wydajności do 200 t/h. Kopar zapewnia możliwość transportu każdego rodzaju materiału sypkiego lub granulatu, które występują w cementowni

 

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE MAGAZYNOWANIA

Firma Kopar jest doświadczonym dostawcą silosów i zbiorników. Gama produktów obejmuje małe silosy dozujące oraz wielkie, o pojemności 2000 m3. Zazwyczaj wykonane są ze stali, choć czasem produkowane są również z aluminium. Oferta firmy Kopar obejmuje różne rodzaje silosów, takie jak wsparte na podnośnikach, wyposażone w dolną komorę, silosy z izolacją termiczną oraz silosy do załadunku samochodów ciężarowych i pociągów.

Ponadto, doświadczenie Kopar w zakresie konfiguracji silosów i zbiorników obejmuje także zdolność dostarczania komponentów niezbędnych dla realizacji kompletnych systemów. Obejmuje to filtry, przewody rurowe, usuwanie zgorzeliny, urządzenia wyładowcze, konstrukcje stalowe, itp.


Kopar oferuje bardzo wiele różnego rodzaju urządzeń, maszyn i części dla branży cementowej. Są nimi
Silosy
Silosy magazynowe
Przenośniki pneumatyczne
Przenośniki mechaniczne
Zbiorniki ciśnieniowe
Zbiorniki bezciśnieniowe
Przewody rurowe
Systemy dozujące
Filtry
Urządzenia odpylające
Sita
Urządzenia do rozładunku
Przenośniki ślimakowe
Przenośniki kubełkowe
Rynny aeracyjne

 

KOMPLETNE ROZWIĄZANIA

Firma Kopar, będąc jednym z czołowych dostawców urządzeń dla przemysłu cementowego, specjalizuje się w kompletnych rozwiązaniach procesowych. Specjlistyczna wiedza Kopar obejmuje pełny zakres usług świadczonych na rzecz klienta przed, w trakcie i po realizacji projektu. Zarządzanie projektowe firmy Kopar ułatwia klientowi przekazanie dostawcy zajmowania się wszelkimi istotnymi kwestiami, oczywiście w ścisłej współpracy z klientem.

Pomyślne wdrożenie projektu wymaga zaawansowanego diagramu technologicznego oraz planu rozmieszczenia urządzeń. Podczas dostawy, montażu i przekazywania do eksploatacji, zespół projektowy firmy Kopar przekształca plan w realne rozwiązania i wyniki. Zespół zapewnia osiągnięcie założonych celów i realizację projektu w ustalonym budżecie i zgodnie z harmonogramem.

Zarządzanie projektami ze strony Kopar można rozszerzyć o następujące funkcje:
Optymalizacja schematu technologicznego projektu
Projekt rozmieszczenia urządzeń i obiektów
Dostawa i produkcja
Wykonanie instalacji elektrycznych
Systemy sterowania
Montaż
Testy i próby
Oddanie do eksploatacji
Utrzymanie
Przygotowanie dokumentacji
Szkolenia

Firma Kopar posiada duże i nowoczesne obiekty badawcze, pomagające klientom dokonać właściwego doboru urządzeń, maszyn i komponentów. Wsparcie i usługi Kopar skutkują kompletnymi i ekonomicznymi rozwiązaniami na nadchodzące dziesięciolecia.

© ADK system