Logo

Stabilne rozwiązania techniczne dla energetyki i przemysłu

A
Realizujemy, Dostarczamy

Realizujemy:

remonty i modernizacje instalacji technologicznych,

montaże rurociągów i urządzeń,

usuwanie awarii instalacji,

usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.

Dostarczamy:

maszyny i urządzenia,

instalacje technologiczne,

części zamienne i szybkozużywające się.

P

PRODUKTY /
URZĄDZENIA

Nasze dostawy obejmują najnowsze urządzenia i instalacje transportu popiołów i żużli, armaturę w obszarze pary i wody na średnim i niskim parametrze, stacje redukcyjno – schładzające oraz części zamienne i szybkozużywające się stosowane w energetyce i przemyśle.

URZĄDZENIA

INSTALACJE DO CHŁODZENIA MATERIAŁÓW

 • Chłodnice popiołu KRC
 • Bębny chłodzące
 • Chłodzące przenośniki zgrzebłowe

INSTALACJE TRANSPORTU MECHANICZNEGO

 • Przenośniki łańcuchowe
 • Przenośniki ślimakowe
 • Przenośniki kubełkowe
 • Kute łańcuchy do przenośników

INSTALACJE TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO

 • Pompy popiołowe
 • Zawory kopułowe
 • Systemy rurociągowe
 • Podajniki celkowe
 • Układy wtryskowe addytywów

INSTALACJE DO MAGAZYNOWANIA I SEPARACJI

 • Silosy i kontenery magazynowe
 • Filtry do silosów
 • Systemy rozładunku suchego/mokrego
 • Kruszarki
 • Przesiewacze

INSTALACJE MASZYNOWNI I KOTŁOWNI

 • Armatura na instalacjach pary i wody
 • Stacje redukcyjno-schłądzające
 • Rurociągi
 • Części szybkozużywające się
P

REMONTY
I PRACE
INTERWENCYJNE

Specjalizujemy się w remontach planowych i awaryjnych w zakresie urządzeń i kompletnych instalacji:

armatura na instalacjach pary i wody,

rurociągi technologiczne,

pompy,

urządzenia transportu popiołów i żużli,

stacje redukcyjno – schładzające,

elektrofiltry oraz instalacje towarzyszące.

Jak działamy?

Krok 1
Krok

01

Zgłoszenie prac interwencyjnych lub awaryjnych przez Klienta

Krok 2
Krok

02

Analiza stanu technicznego urządzenia lub instalacji

Krok 3
Krok

03

Podjęcie działań naprawczych na obiekcie lub transport urządzenia do warsztatu ADK System

Krok 4
Krok

04

Wykonanie prac remontowych

Krok 5
Krok

05

Montaż i uruchomienie urządzenia u Klienta

Krok 6
Krok

06

Sporządzenie protokołu odbioru

P

SERWIS

Serwis

Usługi serwisowe i utrzymania gwarancji

Kompleksowa oferta naszej firmy obejmuje prowadzenie prac serwisowych urządzeń i instalacji technologicznych Klienta na podstawie Zleceń lub ramowych Umów długoterminowych.

Prowadzimy szereg działań serwisowych i naprawczych:

przeglądy i kontrola stanu urządzeń i armatury,

usuwanie bieżących usterek i nieszczelności,

prace mechaniczne i naprawy urządzeń oraz usuwanie awarii w branży technologicznej, mechanicznej i instalacyjnej,

prace spawalnicze,

zabezpieczenie sprzętu i narzędzi na potrzeby realizacji zadnia,

zabezpieczenie materiałów pomocniczych,

zapewnienie własnego zaplecza, w tym kontenerów narzędziowych/socjalnych.

Prace naprawcze wykonujemy szybko i niezwykle precyzyjnie, co wpływa na ciągłość ruchu i skrócenie czasu przestojów instalacji.

ZOBACZ EFEKTY PRAC

ADK SYSTEM

PRZEJDŹ DO REALIZACJI